Önemli Tarihler

Kongre Başlangıç Tarihi : 24 Nisan 2024
Kongre Bitiş Tarihi : 28 Nisan 2024
Bildiri Gönderim Son Tarihi : 31 Mart 2024
Kurs Kayıtları Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2024

Davet

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Genel Cerrahi Asistanları, Genel Cerrahi Hemşireleri, Tıbbi Firma Temsilcileri ve Kıymetli Konuklarımız,

Sizleri derneğimizin en büyük bilimsel aktivitesi olan; 24-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Susesi Hotel, Antalya’da düzenleyeceğimiz “Türk Cerrahi Dernegi 23. Bilimsel Kongresi, 18. Genel Cerrahi Hemşireliği Kongresine” davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2020 yılından beri gelişen tüm olumsuz olaylara rağmen Türk Cerrahi Dernegi Yönetim Kurulu olarak “Amiral Gemimizi” en az tahribat ile yoluna devam ettirmek en büyük gayretimiz olmuştur. Bu kongremizde de yine en temelden en ileri düzeye cerrahi uygulamalar, fark yaratacak bir konsept ile; konusunda yetkin, ulusal ve uluslararası konuşmacılar tarafından sunulacaktır. Bu amaca yönelik olarak kongre programı her beceri düzeyindeki meslektaşımızın günlük cerrahi pratiğini geliştirecek konular ve uygulamalardan oluşturulacaktır. Kongremiz kapsamında her yıl olduğu gibi paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli toplantılar, video oturumları, sözlü sunum ve poster etkinlikleri yer alacaktır.

Bu buluşmada sadece bilimsel olarak kendimizi güncelleme ve birbirimizle görüşmenin ötesine geçerek derneğimizi her yönden daha güçlü bir seviyeye taşımayı ümit ediyoruz. Bu yılki kongremizin en yüksek düzeyde katılımlı, bilimsel ve sosyal yönü çok güçlü bir kongre olması için elimizden gelen tüm gayretimizi göstereceğiz. Sürekli eğitimimizde en önemli katkı alanı olan kongremiz için Bilimsel Çalışma Grupları ile çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Kongremiz sizlerin katkıları sayesinde zenginleşecek, genç meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını sunmak için en önemli imkânı sağlayacaktır. Alanında deneyimli konuşmacıların konferanslarının ilgi ile takip edileceğini düşünüyoruz. Türk Cerrahi Ailesinin tüm üyelerinin klinik ve deneysel çalışmalarını olgu tecrübelerini sözlü veya poster formatında göndererek katkıda bulunmalarını ümit ediyorum. Tüm Türk Cerrahi Camiasını kongremize davet ediyor ve bu büyük buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

En derin saygı ve sevgilerimizle,

Prof. Dr. Ahmet Serdar KARACA
Türk Cerrahi Dernegi Yönetim Kurulu Başkanı

Degerli Meslektaslarım,

Türk Cerrahi Derneği (TCD) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile “23. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 18. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi” 24-28 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya Susesi Oteli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Cerrahi sanatı çok zorlu ve dinamik bir bilim alanıdır. ‘Gerçek’ sandığımız kimi tanı ve tedavi yöntemleri yeni çalışma sonuçları ve teknolojideki gelişmelerle sarsılabilmekte, ‘kanıtlar’ ise yol boyunca değişebilmektedir. Literatür oldukça çelişkilidir, tartışmalı konular bitmemektedir, çalışma ortamı yoğundur, büyük ve farklı verilerin yorumlanması ise güçtür. Bu nedenlerle, kongremizde temel cerrahi konularının aktarılması kadar, cerrahi tekniklerdeki özelliklerin, sorunların ve çözümlerinin tartışılmasını, uzman görüsünün alınmasını amaçlamaktayız. Kongre düzenleme kurulu tarafından oluşturulan programımız, güncel ve ilginç konu baslıklarını içerecektir.

Ulusal ve uluslararası konusunda uzman bilim insanları, cerrahinin tüm önemli konularını içeren kurslar, paneller, konferanslar, video oturumları ve olgu sunumlarıyla tecrübelerini paylaşacaktır. Aynı zamanda, meslek hayatımızda hastalarımızı birlikte tedavi ettiğimiz hemşire arkadaşlarımız da 18. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi’ni düzenleyeceklerdir.

Türk cerrahi bilimine yıllardan beri koşulsuz destek veren endüstrinin de yine bizlerle birlikte olacağına inancımız tamdır.

Değerli Meslektaşlarım, TCD Yönetim Kurulu’nun tam desteği ve düzenleme kurulunun özverili çalışmalarıyla sizlere çok kaliteli bir bilimsel program sunmak istiyoruz. Bunu ancak sizlerin aktif katılımı ve itici gücü ile gerçekleştirebiliriz... Meraklı ve tecrübeli olduğunuz konulardaki çalışmalarınızı heyecanla bekliyoruz (Inci, istiridyenin otobiyografisidir, F. Fellini).
Bilimsel, sosyal ve kültürel içeriği ile TCD’nin saygın tarihinde yer alacak bir kongreyi birlikte yapabilmek arzusuyla en içten saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Selman SÖKMEN
23. Ulusal Cerrahi Kongre Başkanı

Degerli Meslektaslarım,

23. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 18. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi 24-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya’da Su Sesi Oteli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Türk Cerrahi & Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu olarak siz meslektaşlarımızla birlikte olmaktan duyacağımız memnuniyetimizi paylaşmak isteriz. “Kanıt temelli uygulamalar ışığında ekip iş birliğiyle, daha güvenle, daha ileriye” sloganı ile sizleri kongremize davet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Ulusal Cerrahi Kongreleri kapsamında yapılan Cerrahi Hemşireliği Kongreleri 1985 yılında gerçekleştirilen ilk kongresinden bu yana gittikçe büyüyen ilgi ve katılımcı sayısıyla devam etmektedir. Emeği geçen tüm kıymetli hocalarımıza mesleğimize verdikleri değer ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Kongremizde, cerrahi alandaki son gelişmeleri cerrahi ekip üyeleriyle birlikte irdelemeye özen göstererek, karşıt görüş oturumu, konferanslar, paneller ve bildiri oturumları hazırladık. Ortak düzenlenen yara ve yanık oturumlarının yanı sıra geçtiğimiz yüzyılda cerrahi hemşireliğinin gelişiminden, sağlıkta karbon ayak izinin azatılmasına; cerrahide yapay zekadan, sağlıkta şiddete; sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlardan, cerrahi hastasının yönetimindeki karar destek sistemlerine; zorlu cerrahi hastalarından, geriatrik hastalara; bariatrik cerrahi ve kolorektal cerrahide güncel yaklaşımlardan, beyin göçü hemşire insan gücü kaybına akademi ve alanda çalışan meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren güncel konuları ele aldık. Bunun yanı sıra alanda çalışan meslektaşlarımız için cerrahi sütür atma ve cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde bakım paketleri konularında katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz kurslar planladık.

Edindiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak için tüm meslektaşlarımızı aramızda görmeyi bekliyor, hep birlikte verimli ve keyifli bir kongre daha geçirmemiz dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Filiz Öğce Aktaş
18. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongre Başkanı